Bir arapça kitaba başlamadan önce yedi şeyi bilmek lazımdır...

Bir arapça kitaba başlamadan önce yedi şeyi bilmek lazımdır.
Bunların üç tanesi vacip, dört tanesi caizdir.
Vacip olanlar besmele, hamdele, salvele dir.
Bunların hepside bildiğimiz gibi mevcut zaten...

Caiz olanlar ise

1)İsmi kitap = Emsile

2)Fenni kitap= kitabın bahsettiği şeydir bu kitabımızda ilmi sarftan bahseder.

3)Tadadı fusul=fasıllardır yirni dört sığadan meydana gelmektedir

4)Tebyini garaz= maksadımızı beyandır...