İlmi sarfın mevzuu

ilmi sarfın mevzuu:ْهُوِ الْكَلِمَةُ الْعَرَبِيَتُ الْواقِعَةُ في الْكَلامِ
kelamda vaki olan arapça kelimelerdir.