Misalin Tarifi

Misalin Tarifi : Maa yekuunu ferden minel gaaidetil külliyyeti li ifaadetil müstefidiine

manası : istifaade edenlerin ifaadesi için kaaide-i külliyyeden bir fert olan şeydir.