Musannıf Neden Fiili Mazi ile Başlamış?

musannıf hazretleri fiili mazi sigası ile başlamıştır.bunun sebebbi mazinin tahakkuku vukuuna(meydana gelmiş,olmuş bir olay,gerçek) binaendir.
zira müzarinin tahakkuku,gayrı vukuiidir(yani meydana gelip gelmiyeceği henüz belli değildir)


iştikakda asıl olan masdar olduğu halde fiilden sonra zikredilmiştir.Çünkü nasran masdar olmakla mefulü mutlaktır.her mefulü mutlağa bir amil gerekir.buradada amil tenazuğ yolu üzerine nasara veya yensuru olan fiillerdir.ismi failin sıgası "nasirun"dur.fakat fehüve ile zikrolunur;
burdaki fe atıf harfidir.hüve mübtedadır.hüve gelmeseydi müfred olan nasirun kelimesinin cümlei fiiliyye üzerine atfı gerekirdi.bu caiz olmaz. mübteda geldiğinde ise cümlei ismiyye cümlei fiiliyye üzerine atfolunmuş ve