Bir arapça kitaba başlamadan önce yedi şeyi bilmek lazımdır

Bir arapça kitaba başlamadan önce yedi şeyi bilmek lazımdır.
Bunların üç tanesi vacip, dört tanesi caizdir.
Vacip olanlar besmele, hamdele, salvele dir.
Bunların hepside bildiğimiz gibi mevcut zaten...

Caiz olanlar ise

1) İsmi kitap = İzhâr

2) Fenni kitap = kitabın bahsettiği şeydir bu kitabımızda ilmi nahivden bahseder.

3) Tadadı fusul = fasıllardır...Amil mamül ırap (Daha kapsamlı olarak)

4) Tebyini garaz = maksadımızı beyan etmekdir...