Dürer'e giriş

Okuduğumuz kitabın ismi : Dürerü’l-Hukkâm Fî Şerhi Gureri’l-Ahkâm
Musannıfı : Muhammed Bin Ferâmûz eş-şehîr bi : (Molla Husrev)
Vefat tarihi : Hicrî 885

MEDÂR-I UMÛR-I DÎN BEŞ ŞEY ÜZERİNEDİR:
1. İtikad
2. Âdâb
3. İbadet
4. Muâmelât
5. Ukûbât

FIKIH MES’ELELERİ İKİ KISIMA AYRILIR:
1. Ahirete taalluk eden kısım. Bu, ibadetler ile alakalı meseleleri hâvîdir.
2. Dünyaya taalluk eden kısım. Bu ise. Münâkehât, Muâmelât, Ukûbât diye üç kısma ayrılır.

HULASÂ FIKIH MES’ELELERİ DÖRT KISIMDIR:
1-İbadet 2-Münâkehât 3-Muâmelât 4-Ukûbât

İLM-İ FIKIH
Bir ilmin tahsilini arzu eden talibin on şeyi bilmesi icab eder ki; bunlar o talib için mucib-i basiret olur : O ilmin ismi, tarifi, mevzûu, me’hazi, gayesi, vâazı, mesâili, hükmü, şerefi, nisbeti. Bunları fıkıh için düşünecek olursak;
1. İlmin İsmi: Fıkıh’tır.
2. Tarifi: Mesâil ve ahkâm-ı şer’ıyye-i ameliyye’yi bilmektir.
3. Mevzûu : Sübûten ve selben abd-i mükellefin fiilidir.
4. Me’hazi : Kitab, Sünnet, İcma’ , Kıyas
5. Gayesi : Saadet-i Dareyn’dir.
6. Vâzıı : İmam-ı Azam Hazretleri’dir.
7. Mesâili : Mevzûu, fiil-i mükellefe ve mahmulü, ahkâm-ı hamse-i şer’ıyye’den mürekkep cümlelerin biridir. Mesela : Şu fiil vâcip, şu fiil haram, şu fiil mübah gibi cümlelerdir.
8. Hükmü : Fıkhın ibadete dair olan ahkâmını icmalen olsun teallüm ve tederrüs eylemek müslimîn’e farz-ı ayn’dır. Alış-veriş ve benzeri muâmelâta dair ahkâmı mümkin mertebe öğrenmek farz-ı kifâye’dir.
9. Şerefi : Fıkıh ilmi, kelam, tefsir, hadis ve usul-i fıkıh’dan maada kâffe-i ulumdan efdaldir.
10. Nisbeti : Fıkıh ilmini İmam-ı Azam Ebû Hanîfe Nûman bin Sâbit, Hammâd’dan; Hammâd, İbrahim Nehâî’den; O da Alkame’den; Alkame, Abdullah bin Mes’ûd’dan; O da Rasülüllah (s.a.v.) Efendimiz’den ahz etmişlerdir.

Yorum eklenmemiş. İlk sen ekle

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

--

Sitemizdeki arabi ilimler köşesini zenginleştirmek için Üye olup müzakerelere katılmayı ihmal etmeyiniz

--

Son yorumlar

Anket

Arabi ilimler okumusmuydunuz: