Len Yensura Te'kidi Nefi istikbal Çekim ve Manaları

لَنْ يَنْصُرَ Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum müfret müzekker gaib manası, elbette yardım etmez bir erkek gelecek zamanda.


لَنْ يَنْصُرَا Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum tesniye müzekker gaib manası, elbette yardım etmez iki erkek gelecek zamanda.

لَنْ يَنْصُرُوا Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum cemi müzekker gaib manası, elbette yardım etmezler cemi erkekler gelecek zamanda.


لَنْ تَنْصُرَ Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum müfret müennes gaibe manası, elbette yardım etmez bir bayan gelecek zamanda.لَنْ تَنْصُرَا Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum tesniye müennes gaibe manası, elbette yardım etmez iki bayan gelecek zamanda.لَنْ يَنْصُرْنَ Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum cemi müennes gaibe manası, elbette yardım etmezler cemi bayanlar gelecek zamanda.


لَنْ تَنْصُرَ Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum müfret müzekker muhatab manası, elbette yardım etmezsin sen (bir erkek) gelecek zamanda.


لَنْ تَنْصُرَا Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum tesniye müzekker muhatab manası, elbette yardım etmezsiniz sizler (iki erkek) gelecek zamanda.


لَنْ تَنْصُرُوا Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum cemi müzekker muhatab manası, elbette yardım etmezsiniz sizler (cemi erkekler) gelecek zamanda.

لَنْ تَنْصُرِى Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum müfret müennes muhataba manası, elbette yardım etmezsin sen (bir bayan) gelecek zamanda.


لَنْ تَنْصُرَا Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum tesniye müennes muhataba manası, elbette yardım etmezsiniz sizler (iki bayan) gelecek zamanda.

لَنْ تَنْصُرْنَ Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum cemi müennes muhataba manası, elbette yardım etmezsiniz sizler (cemi bayanlar) gelecek zamanda.

لَنْ اَنْصُرَ Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum nefsi mütekellim vahde manası, elbette yardım etmem ben gelecek zamanda.

لَنْ نَنْصُرَ Fiil-i müzari te'kidi nefi istikbal binai malum nefsi mütekellim meal gayır manası, elbette yardım etmeyiz biz gelecek zamanda.