Masdarin maglum ve mechulu yoktur

Masdarin maglum ve mechulu yoktur. Eger masdar ismi fail magnasina gelirse maglum, ismi meful magnasina gelirse mechul masdardir. Cunki ismi fail maglum, ismi meful mechul fiil gibi amel eder. Mesela: (Zeydun adlun ve adiyfun) gibi, bimagna (Zeydun aadilun ve aadûfun) dur.

Masdarlar musennâ ve mecmug olmaz. Emsiledeki nasran, nasraani, nasraatun hatadir. Sevabi Nasraten, nasrataani, nasraatun dur.