İsmi tasgirin vezinleri

Ismi tesgirin vezinleri sulaside: fuaylun, ruba’iyde: fuayilun, humasiyde: fuayiylundur.
Mesela: kelemun-kuleymun, defterun-dufeyterun, mektuubun-mukeytiybun gibi.
Allahu tealanin, enbiyanin isimlerinde ve umuru muazzamada tesgir cari olmaz. Cunku kucukluk acziyet ifade eder. Eger ismi tesgirin mukebberi ismi fail veya ismi meful olursa muennesi gelir ve magnasi yardim edici bir ercik, yardim olunmus bir ercik olur. Eger mukebberi masdar olursa muennesi gelmez ve magnasi yardim etmecik olur.