Mübalaga ismi fail ile ismi tafdilin arasindaki fark

Mubalega ismi fail ile ismi tefdilin arasindaki fark:

Mubalega ismi failde mubalegalik kendi nefsindedir. Gayra nisbetle degildir. Ismi tefdilde ise gayra nisbetle mubalegalik vardir. Mesela: Zeydun efdalu min amrin gibi ki, zeyd amra nisbetle faziletlidir.