İsmin Haassaları

ismin haasaları:tenvin,lamı tarir harfi cerin kendilerine dahil olması,
ve ismin mübteda,haber,muzaaf olabilmesidir.

ismin bazısı ismi fail gibi amil
bazısı ene ente ellezi gibi amil değildir.