Harfi Cerler için bir müteallak elbette lazımdır..

şu harfler için bir müteallak elbette lazımdır.

müteallak; mecrura, harfi cer vasıtasıyla geçen şeydir. fiil , şibih fiil veya mana fiilden müteallak olabilir.

fakat harfi cerlerin hepsi müteallak almaz . bu konuda harfi cerri 3e ayırıyoruz:

1. asla müteallak almayanlar: رُبَّ حاشى خلا عدا لولا لعلّ
2. bazen müteallak alıp, bazen almayanlar.(zaidler) ب من لام ك
3. daima müteallak alanlar. bu sayılanların dışında kalan harfi cerler.