Emsile.Com

Fatih Camii, Emsile.com, Sarf, Nahiv, Fıkıh, Hukuk, Mantık ilimleri

HORASÂN TASAVVUF EKOLÜ VE ÖZELLİKLERİ

Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 11/2 Winter 2016, p. 127-148
DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9393
ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY
Article Info/Makale Bilgisi
 Received/Geliş: 27.02.2016 Accepted/Kabul: 01.04.2016
Referees/Hakemler: Doç. Dr. Vahit GÖKTAŞ –
Yrd. Doç. Dr. Adem ÇATAK
This article was checked by iThenticate.
ÖZET
Horasân, öteden beri şüttarî/sükrî tasavvufun gelişmesinde önemli
bir muhittir. Horasân’da meşhur bir sûfînin olmadığı bir yerleşim yeri,
bir köy neredeyse yoktur. Tasavvufun ünlü simaları, seçkin eserleriyle ve
tarikat uygulamalarıyla buradadır.
Horasân tasavvufu, Anadolu'nun İslâmlaşmasında da maya rolü
oynamıştır. Moğol istilası sonrası Anadolu'ya gelerek inşa sürecinde zihin
faaliyetlerine yön veren bu ekole bağlı âlim, ârif, sûfî, edîb ve hekîmler
gerek eğitim-vakıf hizmetleriyle gerekse bıraktıkları eserlerle Anadolu’dan

AÖF Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılıyor?AÖF Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemlerinizi Yapmak için Tıklayınız

AÖF Mazeretli Kayıt Yenileme Döneminde Ders Ekle İşleminin Yapılması :

AÖF Mazeretli Kayıt Tarihleri,AÖF Mazeretli Kayıt Dilekçesi Örneği,AÖF Mazeretli Kayıt Dilekçe 2018-2019 AÖF Mazeretli Kayıt Nedir,AÖF Mazeretli Kayıt için Gerekenler,AÖF Mazeret Sınavı...

2018-2019 Bahar Dönemi AÖF Mazeretli Kayıt Yenileme Tarihleri: Şubat 2019

ÖSYM KPSS Sınavı Başvuruları

Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları başladığında aşağıdaki linkten işlem yapabilirsiniz.
ösym 2014-KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı

Kamu Personel Seçme Sınavı
ösym 2014-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik

Kamu Personel Seçme Sınavı
ösym 2014-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Arapça Hayırlı Cumalar

أَتَمَنَّى لَكُمْ جُمْعَة مُبَارَكَة

Etemennâ lekum Cuma mubârake

Size hayırlı Cumalar dilerim. / Cumanız mübarek olsun.

Kelimesi kelimesine çevirisi: Size mübarek (kutlu) bir Cuma dilerim.Dilerim, temenni ederim

Etemennâ

أَتَمَنَّى

Size

Lekum

لَكُمْ

Cuma

Cum’a

جُمْعَة

Mübarek, kutlu

Mubârake

مُبَارَكَة

Farsçada Kişi Zamirleri (2. Ders)

درس دوّم (Ders-i Dovvom)


***Dil Bilgisi***

* Kişi Zamirleri

Ben من (men)

Sen تو (to) *Bu zamir, çocuklar için, samimi/yakın arkadaşlar için veya hizmetkârlar için kullanılır.
Daha çok siz شما (şomâ) kullanılır. Türkçedeki kullanıma paralel olarak nezaket icabı yaşıt
veya bizden yaşlı kişilere karşı çoğul sigasında hitap edilir.

O او (û), وی (vey) *Hayvanlar, cansız varlıklar, soyut (aklî) nesneler için ise آن (ân) kullanılır.

Biz ما (mâ)

Siz شما (şomâ)

Onlar ايشان (îşân) *Aynı zamanda Modern Farsça'da yine onlar anlamında آنها (ânhâ) veya آنان (ânân) da kullanılmaktadır.*

* İşaret Zamirleri

Bu اين (în)
Şu آن (ân)
O آن (ân)

Bunlar اينها (înhâ)
Şunlar آنها (ânhâ)
Onlar آنها (ânhâ)

***Kelime Hazinesi***

گناه (gunâh) günah
خام (hâm) ham, olgunlaşmamış
سيم (sîm) gümüş
زر (zer) altın

YÖK'ten Pedagojik Formasyon AçıklamasıYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Bugünlerde pedagojik formasyonla alakalı bir çalışma yürütüyoruz. Tabi ülkenin ihtiyaçları ve gerçeklerini de sarfınazar etmeden, öğretmen ihtiyacının olduğu yerlere ağırlık vererek, bir formüle varacağımızı düşünüyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde belirleme durumumuz olabilir" dedi.

Farsçada Fiil Çekimi (12. Ders)

درس دوازدهم (Ders-i Devâzdehom)


***Dil Bilgisi***

* Fiil Çekimi

Farsça'da fiillerin çekiminde şu iki tür gövdeden birisi kullanılır: Geçmiş zaman gövdesi ve Geniş zaman gövdesi.

**Geçmiş zaman gövdesi esas alınarak çekilen fiillerde sırasıyla şu ekler kullanılır:

Birinci tekil şahıs: م (em) -im
İkinci tekil şahıs: ی (î) -in
Üçüncü tekil şahıs: - (Geçmiş zaman gövdesi aynı zamanda üçüncü tekil şahsa ait fiildir.)
Birinci çoğul şahıs: يم (îm) -ik
İkinci çoğul şahıs: يد (îd) -niz
Üçüncü çoğul şahıs: ند (end) -ler

Örnekler: Buna göre بودن (bûden- ...olmak) yardımcı fiilinin بود (bûd) geçmiş zaman gövdesi üzerinden çekimi şöyledir:

بودم (bûdem) ...oldum
بودى (bûdî) ...oldun
بود (bûd) ...oldu
بوديم (bûdîm) ...olduk
بوديد (bûdîd) ...oldunuz
بودند (bûdend) ...oldular

رفتن (reften- gitmek) fiilinin رفت (reft) geçmiş zaman gövdesi üzerinden çekimi de şöyle olur:

Kurban çeşitleri nelerdir?

Kaç çeşit kurban vardır?Hangi sebeble kurban kesilir?Kurban ibadeti kaç çeşittir?
Bir çok nedenle kurban kesilbileceği gibi halk arasında en yaygın olan dört çeşit kurban vardır.1-vacip kurban-2-Adak kurban-3-Şükür(nafile)kurban-4-akika kurbanı


-Vacip Kurban : Mali durum itibariyle belli bir maddi imkana sahip olan insanların dini bir vecibe olarak Kurban Bayramında kesmeleri gereken kurbanlardır.

-Adak Kurbanı : Dinen mübah bir şarta bağlı olarak kesilen kurbanlardır. "Şu işim gerçekleşirse bir kurban kesmek üzerime vacip olsun" diye adanıp, yani Allah'a söz verilip, o iş gerçekleşince kesilen kurbandır. Bu kurbanın kesme zamanı şartın gerçekleştiği zaman başlar. Dini hükmü vaciptir. Kesilmemesi manevi sorumluluk sebebidir.

AÖF Final Konuları ve Sorumlu Olunan Üniteler 2018-20192018-2019 akademik yılı Güz dönemi ara sınav tarihleri Kasım 2018'dir.AÖF final sınavları ise Ocak 2019′de yapılacaktır. Sınava katılacak olan bir çok öğrenci aöf final konularını ve hangi ünitelere kadar sorumlu olunduğunu merak ediyorlar. AÖF genel bir öğretim sistemi olduğundan, dönem sonunda şu konuya kadar bir ayırma yoktur. Yani o dersin kitabından, tamamen sorumlusunuz.

Ancak vizede yer almayan konular ağırlıklıdır. Vizede ilk 4 üniteden soru çıktıysa, final sınavında bu ilk 4 üniteye daha az zaman ayırmanız yetecektir. Yani önemli olan vizede yer almayan ünitelerdir.


Genelde 8 ünitelik kitaplarda vize sorumluluğu 4., 10 ünitelik kitaplarda ise 5. üniteye kadardır. Yani yarısına kadar. Buradan sonrasına ağırlık vermeniz daha iyi olacaktır.

Akaid nedir?

Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akide kelimesinin çoğuludur. Akîde, sözlükte "gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam inanılan şey" demektir. Dinî literatürde akîde, "inanılması zorunlu olan ilke" (iman esası, mü'menün bih), çoğulu olan akaid kelimesi ise "İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri" anlamına gelmektedir. Buna göre, dinin temel kural ve hükümlerini oluşturan iman esaslarından bahseden ilme de akaid ilmi denir.

AÖF İşletme 3.Sınıf Dersleri Neler?AÖF Öğrenci Girişi için Tıklayınız

AÖF İşletme Lisans Programı 3.Sınıf ders kodlarını ve kredi miktarlarını gösteren tablo aşağıda mevcut olup, bu tabloda dersler ile ilgili gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

AÖF İşletme 5.yarıyıl dersleri Finansal yönetim 1, maliyet muhasebesi, pazarlama yönetimi, uluslararası işletmecilik, üretim yönetimi, üretimde güncel yaklaşımlar, İngilzice 1 derslerinden sorumlu olacaksınız. Bu dönemde güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavlarına gireceksiniz.

AÖF Final Soruları / 2019 Final Soru ve CevaplarıAÖF Final Soru ve Cevaplarına Ulaşmak için Tıklayınız

2019 Yılı aöf final sınavı yaklaşıyor.Final sınavına hazırlanmak için geçmiş yıl sınav sorularını örnek kabul edebilir ve çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.Aöf sınav soruları,aöf final çalışma soruları,geçmiş dönem aöf final soruları,2019 aöf sınav soruları,aöf final sınavı ne zaman,aöf final sınavı konuları

AÖF Öğrenci Girişi Yapmak için Tıklayınız

Aşere-Takrib Kursunu Dışardan Bitirenler İçin Sınav Duyurusu"AŞERE/TAKRİB KURSU"NU DIŞARDAN BİTİRENLER İÇİN YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ YERİ VE SAATİ İLE İLGİLİ DUYURU

Başkanlığımızca, "Aşere/Takrib Kursu"nu dışardan bitirenler için yazılı sınav, 05 Temmuz 2017 Çarşamba günü öğleden sonra saat 14.00'da İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde yapılacaktır.

Adayların saat 13.00'da aşağıda adresi yazılı yerde hazır olmaları gerekmektedir. Sınav günü adaylar yanlarında icazet belgesi ile hafızlık belgesini mutlaka getireceklerdir. Belgelerini yanlarında getirmeyenler sınava alınmayacaklardır.

Yazılı sınavı kazananlar için sözlü mülakat aynı eğitim merkezinde 18 Temmuz 2017 Salı günü sabah saat 09.00'dan itibaren başlatılacaktır. Yazılı sınavı kazananların hangi tarihte sözlü mülakata katılacakları Başkanlığımız internet sitesinden duyurulacaktır.

DİBBYS Hafızlık Sınav Sonucu SorgulamaDİBBYS Hafızlık Sınav Sonucu Sorgulamak için Tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hafızlık Sınav Sonuçları Açıklandı. Sınav Sonuçlarına erişmek için dibbys.net adresi ziyaret edebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hafızlık Sınav Sonuçları Açıklandı. Sınav Sonuçlarına erişmek için aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yılını seçiniz. Sınavınızı da seçerek TC kimlik numaranızla sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

Kontrol Etmek için aşağıdaki adresi inceleyebilirsiniz.


DİBBYS giriş için TIKLAYINIZ

DİBBYS Kurum Dışı Sınav Sayfası GirişDİBBYS Kurum Dışı Sınav Giriş Sayfası için Tıklayınız

DİBBYS. Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi. KURUM DIŞI SINAV GİRİŞ. T.C. Kimlik No. *. Baba Adı.

DİBBYS giriş için tıklayınız