Osmanlı Türkçesini Neden Öğrenmeliyiz?

Osmanlı türkçesini öğrenmek için gözden kaçan sebebler? Neden osmanlıca öğrenmeliyiz? Maddeler hallinde osmanlıca öğrenme nedenleri neler? Osmanlıcanın önemi tarih ve kültürümüzdeki yeri nedir?
Osmanlı Türkçesi, sadece bir dil değil, aynı zamanda derin bir kültür mirasıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran bu dil, mukaddesatımızın ve değerlerimizin saklı anahtarıdır. Günümüzde, genç nesillerin bu köklerden uzaklaştırılması, bir milletin kendi tarihine ve kimliğine yabancılaşmasına yol açabilir.

- Kültürel Bağların ve Değerlerin Korunması: Bir milletin mukaddesatına ve değerlerine zarar verilmesi, geleceğe yönelik en büyük tehdit olabilir. Osmanlıca, değerlerimize ve kültürel mirasımıza bağlılığımızı ifade eder. Dilin kaybı, köklerimizin zayıflamasına ve nesillerin ata mirasını unutmasına yol açabilir.

- Tarihle ve Köklerle Bağ Kurma İhtiyacı: Osmanlıca öğrenmek, geçmişi hatırlamak ve kültürel bağları yeniden kurmak için kritik öneme sahiptir. Dilin anlaşılması, kültür bilinci ve tarihle bağ kurmayı sağlar. Geçmişi anlamak, bugünü ve geleceği şekillendirir.

- Dilin Değerini Anlama ve İslami Bağlantı: Osmanlıca, İslami kökenlerimize sahip çıkmak ve bu değerlere bağlılığı ifade eder. Dilin kaybı, İslami hissiyatın şekil değiştirmesine yol açabilir. Osmanlıca'nın sahip olduğu zengin bir dil yapısı dilimizi daha da geliştirecektir.

- Osmanlıca'nın Öğrenilmesinin Önemi: Bu dilin öğrenilmesi, geçmişle barışmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak anlamına gelir. Eskimez yazıyı anlamak, kültürü korumak ve gelecek nesillere aktarmak demektir.

- Osmanlıca ve Gerçek Tarih: Osmanlıca öğrenmek, doğru tarihin korunması ve değerlerin doğru temsil edilmesi için gereklidir. Dilin öğrenilmesi, geçmişle barışmak ve değerlerimize sahip çıkmak için önemlidir. Tarihi kendi kaynaklarımızdan birinci elden okuma fırsatı verecektir.

- Osmanlıca Öğrenmenin Toplum Üzerindeki Etkisi: Osmanlıca'nın öğrenilmesi, toplumun gerçek tarihini anlaması ve doğru bilgiyi gelecek nesillere aktarması için gereklidir. Dilin varlığı, toplumun tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkmasına vesile olur.

Osmanlıca, sadece bir dilin ötesinde, kimliğimizin ve tarihimizin bir parçasıdır. Bu dilin öğrenilmesi, geçmişimizle barışmak, köklerimize sarılmak ve gelecek nesillere doğru bir miras bırakmak için kritik öneme sahiptir.

*

Kültürel Bağların ve Değerlerin Korunması
- Değerlerine düşmanlık, millete daha büyük zarar verir.
- Osmanlıca, geçmişin ve mukaddesatın bir parçasıdır.
- Osmanlıca, değerlere, tarihe ve maziye bağlılık anlamına gelir.
- Dilin kaybı, köklerin zayıflamasına ve nesillerin ata mirasını reddetmesine yol açabilir.
- Toplumun geleceği, kültürün ve değerlerin korunmasına bağlıdır.

Tarihle ve Köklerle Bağ Kurma İhtiyacı
- Osmanlıca öğrenmek, maziyi hatırlamak ve kültürel bağları yeniden kurmak için önemlidir.
- Tarih ve kültür bilinci, dilin anlaşılması ve korunmasıyla canlanır.
- Osmanlıca, ceddimizin hayatlarındaki yüksek idealleri ve ulvi gayeleri öğrenmemize yardımcı olabilir.
- Dilin yok sayılması, tarihin ve toplumun kaybolmasına yol açabilir.
- Geçmişi anlamak, bugünü ve geleceği şekillendirir.

Dilin Değerini Anlama ve İslami Bağlantı
- Osmanlıca, İslam'ın bir nişanıdır ve Kuran'ın harflerine sahip çıkmak anlamına gelir.
- Dilin suikasta uğraması, İslami hatırlatmaların yok edilmesi anlamına gelmiş olabilir.
- Osmanlıca Türkçe, Arapça ve Farsça'nın harmanlanmasıyla ortaya çıkan zengin bir dildir.
- Osmanlıca, İslam'la olan bağımızın güçlenmesine yardımcı olabilir.
- Dil, köklerimize ve inancımıza sahip çıkmak anlamına gelir.

Osmanlıca'nın Öğrenilmesinin Önemi
- Osmanlıca öğrenmek, tarihi ve gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için bir adımdır.
- Eskimez yazıyı anlamak, kültürü korumak ve gelecek nesillere aktarmak anlamına gelir.
- Dilin bilinmesi, dedelerin miraslarına sahip çıkmak, onları unutmamak ve eserlerini korumak demektir.
- Osmanlıca öğrenmek, tarihe ışık tutmaya ve gerçeklere dair anlayışı artırmaya yardımcı olur.
- Dil, aslımızla barışmak, mazimizle tekrar bağ kurmak ve değerlerimizi hatırlamak için önemlidir.

Osmanlıca ve Gerçek Tarih
- Osmanlıca öğrenmek, doğru tarihin, doğru temsilin ve doğru mazinin korunması için gereklidir.
- Doğru bilgi birikimi, doğru tarih ve doğru ahlak anlayışı için Osmanlıca'nın önemi büyüktür.
- Dilin öğrenilmesi, kaybedilen değerleri bulma ve gerçekleri gösterme çabasıdır.
- Osmanlıca öğrenmek, maziyle barışmak ve değerlerimize sahip çıkmak için önemlidir.
- Geçmişin anlaşılması, geleceğin doğru bir şekilde şekillendirilmesine yardımcı olur.

Osmanlıca Öğrenmenin Toplum Üzerindeki Etkisi
- Dilin kaybı, toplumun dinine, ahlakına ve kültürel değerlerine zarar verebilir.
- Osmanlıca öğrenmek, toplumun gerçek tarihini anlamak için bir gerekliliktir.
- Eğitim kurumları, kurslar ve öğrenme fırsatlarıyla Osmanlıca'nın öğrenilmesi teşvik edilmelidir.
- Dilin öğrenilmesi, toplumun geçmişi hakkıyla anlamasına ve gelecek nesillere doğru bilgi aktarmasına yardımcı olur.
- Osmanlıca öğrenmek, maziyle barışmak ve değerlerimize sahip çıkmak için önemlidir.Her millet her topluluk, her yazar, her eser tarihini dünyayı kendi dili çıkarları ve menfeatleri çerçevesinde bakar. Hiç bir kitap, hiç bir eser tarafsız değildir. Tarafsızlık ilkesi taraflılığı kamufle eden ustaca inşa edilmiş bir sihirbazlıktır. Bir illizyondur.

Biz olabilmek, kendimiz olabilemek için tarihi ve dünyayı kendi tarafımızdan, bize bu toprakları hediye eden ecdadımız çerçevesinden bakabilmekle mümkündür.

Bir milletin bağımsızlığı ya da esareti kendi geçmişi ile olan bağının derinliğinde gizlidir. Bir toplum geçmişinden ne kadar koparılmışsa o kadar esir ve köledir.

Bugün 10 milyonluk yunanistan, 3 milyonluk ermenistan, gürcistan, 8 milyonluk diğer devleti hepsi kendi kültürel geçmişi üzerine yazılarını şekillendirmiştir..

Bu milletleri 400-500 yıl biz yönettik.. Ancak o milletleri yönetirken kullandığımız alfabeyi harfleri okuyamıyoruz. İşte bu yüzden çok önemli.

*

Etrafta osmanlıca üzerine konuşan herkes, gerçekleri değil ideojilerini anlatmaktadır. Neye taptığını, kime hizmet ettiğini ifşa etmektedir. Osmanlıca üzerine yapılan konuşmaların Türkçe'nin gerçeğini koymaz. O kişinin ideolojik ve zihinsel yapısını ortaya kor. Bir kişi bin yıl boyunca tüm türk dünyası tarafından kullanılan bir alfabe üzerine negatif ve olumsuz bir şey söylüyorsa.. Bir yunanlı bir ermeni bir gürcü kadar geçmişine sahip çıkmaktan aciz demektir.

Osmanlıca bizim tarihi mirasımızdır. Sadece türkiyeyi geçmişi ile değil tüm türk dünyasını birbirine bağlayan kilit alfabedir.