Umre nasıl yapılır?

Umre nasıl yapılır? Adım adım umre yapılışı? Umre yaparken nelere dikkat edilmeli?
Umre ibadetini huşu içinde ifa etmek niyetindeyseniz, şahsi düşüncelerinizi bir kenara bırakıp kafile başkanı ve din görevlilerinin uyarılarına mutlaka itibar etmelisiniz. Onların tavsiyelerine riayet etmek, huşu ve huzurunuzu sağlayacaktır.
Umre esnasında dünyevi mevzulardan bahsetmekten kaçınmalı (siyaset, ticaret vb.) ve hiçbir konuda çekişmeye girmemeliyiz. Bu tür konuların, umrenin manevi atmosferini bozacağını unutmamalıyız.
Umre seyahatimizin her anını ibadet bilerek, dua, zikir, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife ile meşgul olmalıyız.

Sırasıyla umre yapmak için:


Mikat Sınırlarına Varış ve İhrama Girme


Mikat sınırlarından herhangi birine varılarak, ihram kıyafeti giyilir.
Mekke-i Mükerreme'ye hac veya umre maksadıyla giriş yapacakların, ihrama girmeden önce geçmesi uygun olmayan bölgelere Mikat sınırları denir. Kabe-i Muazzama'yı çevreleyen beş mikat yeri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Zü’l-Huleyfe (Abar-ı Ali): Medine istikametinden gelenler buraya varışlarında şartlarını yerine getirdikten sonra ihrama girerler. Türkiye'den Medine'ye gelenler ise Medine'de bir müddet ikamet ettikten sonra Mekke'ye hareketlerinde burada ihrama girerler.

Türkiye'den Cidde'ye havayoluyla gelenler, mikat sınırını havada geçecekleri için Türkiye'deki havalimanında ihrama girerler.

Niyet Ederek İhram Namazı Kılma

İhrama niyet edilerek, 2 rekat ihram namazı kılınır.

Türkiye'den Medine'ye seyahat edip oradan Mekke'ye geçenler Zü’l-Huleyfe (Abar-ı Ali)'de, Türkiye'den doğrudan Cidde'ye gidenler ise havalimanında ihrama girerler, niyetlerini edip namazlarını kılarlar. (Kerahat vakti dışında her zaman kılınabilir)

"Allah rızası için ihram namazını kılmaya niyet ettim" diyerek ihram namazını kılmak ve tekbir almak suretiyle niyetimizi beyan ederiz. Peygamber efendimiz namazın ilk rek'atında Fatiha'dan sonra Kafirun sûresi, ikinci rek'atında ise Fatiha'dan sonra İhlas sûresini okumuştur. Dolayısıyla bu sureleri biliyorsak onları okumak daha münasip olur. Bilmiyorsak herhangi bir sûre okuyabiliriz.

Namazı tamamladıktan sonra umre için niyet ederiz. "Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve kabul buyur" şeklinde niyetimizi ifade ederiz ve bundan sonra ihram yasakları başlar.

Harem-i Şerif'e Doğru Yola Çıkış ve Telbiye Okuma

Telbiye, tekbir ve salavat-ı şerife okuyarak Harem-i Şerif'e doğru yola çıkarız. Kabe görüldüğünde salavatlar, telbiyeler ve tekbirlerin okunması durdurulur.
İhram yasaklarına dikkat ederek, kadınlar seslerini yükseltmeden, erkekler ise belirgin şekilde telbiye, tekbir ve salavat-ı şerife okuyarak yolculuğa devam ederler.

Telbiye:

"Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'lmülke lâ şerike lek"

Manası: "Emrine âmâdeyim Allah'ım, buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine âmâdeyim! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur."

Kabe'yi Tavaf Etme

Beytullah'ın kutsal avlusuna ulaşılır ve Kabe tavaf edilir. Tavafı bitirdikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılınır.
Tavaf, bir şeyin etrafında dönme anlamına gelir ve Hacer-i Esved'in hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında yedi defa dönülmesini içerir. Bu dönüşlere "şavt" denir. Tavaf, Kabe'nin etrafındaki Mescid-i Haram'da yapılmalıdır. Mescidin üst katlarından da tavaf yapılabilir, bu alan daha geniştir. Ancak Harem-i Şerif'in dışından dolaşanlar, tavaf yapmış sayılmazlar.

Tavaf'a başlamadan önce "Allah rızası için umre tavafını yapmaya niyet ettim" diye niyet edilir. Kabe'yi sol tarafa alarak tavafın şavtlarına başlanır. Her şavtta okunacak dualar vardır. Bir kitapçık yardımıyla bu duaları okumak mümkündür veya zikir, salavat, Rabbena dualarını okuyabiliriz.

Kabe etrafında 7 kez dönüp tüm şavtları tamamladıktan sonra tavaf namazı kılınmalıdır. Tavaf namazını Makam-ı İbrahim'in arkasında kılmak müstehaptır. Yer olmadığı takdirde uygun bir yerde kılmak da caizdir. "Allah rızası için tavaf namazını kılmaya niyet ettim" diyerek namaza başlarız. İlk rek'atta Fatiha'dan sonra Kafirun suresi, ikinci rek'atta ise Fatiha'dan sonra İhlas suresini okumak sünnettir. Namazı tamamladıktan sonra tavafımızı bitirmiş oluruz.

Tavaf'ın Vacipleri:

Tavafa abdestli olarak başlamak gerekir. Tavaf sırasında abdesti bozulan kişi, bulunduğu konumu belirleyip dışarıya çıkar. Abdestini aldıktan sonra bıraktığı yerden devam eder ve yedi şavtı tamamlar.
Avret sayılan yerlerin örtülmesi, yani mahrem yerlerin gizlenmesi gerekir. Avret sayılan yerlerin dörtte birinden fazlası açılırsa ceza gerekir.
Tavaf sırasında Kabe'yi sol tarafa almak önemlidir.
Yürüyebilenlerin tavafı yürüyerek yapması gerekir. Yaşlılık, hastalık veya sakatlık nedeniyle yürüyemeyenler tekerlekli sandalye gibi araçlarla tavaf yapabilirler.
Tavaf'ın Sünnetleri:

İhram kıyafetinde namaza engel olacak bir pislik olmamalıdır.
Her şavtta Hacer-i Esved'in karşısına geldiğimizde ellerimizi kaldırıp "Bismillahi Allahuekber" diyerek selam veririz ve sağ elin içini öperiz. Bunları yaparken yürümeye devam ederiz.
Tavafı bitirdikten sonra su içmek sünnettir.Safa ile Merve Arasında Sa'y Yapma


Safâ ile Merve arasında Say yapılırken 7 kez gidip gelinir.
Say, koşmak veya hızlı adımlarla yürümek anlamına gelir. Say'ın yapıldığı yer Mes'a olarak adlandırılır ve yaklaşık 400 metrelik bir alandır.

Hz. İbrahim (a.s), eşi Hacer ve oğlu İsmail'i Kabe'nin bulunduğu yere Allah'a emanet ederek bırakmış, çocuğun rızkını temin etmek için çalışmaya gitmişti. İsmail henüz çok küçüktü. Annesi onu emziriyordu. Suları tükenmişti ve acil olarak su bulunması gerekiyordu. Hacer anne, Safâ ile Merve tepeleri arasında su aramak için yedi kez bu tepeler arasında gidip gelmiş ve nihayet Cebrail (a.s)'ın Zemzem suyunu çıkardığını görmüştür. Safâ ve Merve tepeleri arasındaki bu dört gidiş, üç gelişten oluşan Say, bu hatıraya dayanır.

Say Nasıl Yapılır:


Safa tepesine çıkıp Kabe'nin Hacer-i Esved tarafına dönülür. Tavafın başında olduğu gibi eller yukarı kaldırılarak "Bismillah-i Allah'u Ekber" denilir ve Kabe selamlanır.

"Allah’ım! Senin rızan için umre Sa'yını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul buyur" niyetiyle Merve tepesine doğru yürünür. Bu esnada isteyenler, dua kitaplarındaki Sa'y dualarını okuyabilir ya da içlerinden geldiği gibi dua edebilir.

Yeşil ışıklı lamba ve direklere geldiğinizde erkekler koşar adımlarla yürür, buna "Hervele" denir. Kadınlar normal adımlarla devam eder. Merve'ye varıldığında bir şavt tamamlanmış olur. Burada yeniden Kabe'ye dönülür ve selam verilir. Ardından Safa'ya gidilir. Safa'ya varıldığında ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlar da aynı şekilde gerçekleştirilir.

Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve'ye dönülür ve Kabe'ye yönelerek dua edilir. Sa'yı bitirmiş oluruz.

Tıraş Olma ve İhramdan Çıkış


Sa'y'ı tamamladıktan sonra tıraş olunur, ihramdan çıkılır ve umre ibadeti tamamlanmış olur. Saçları dipten kesmek önemlidir. Kadınlar ise saçlarının uçlarından bir miktar kesmelidir.

İhramdan çıkarken tıraş ile ilgili Peygamber Efendimiz'in Hadis-i Şerifleri şunlardır:

Peygamber Efendimiz (sav) tıraş olanlar için üç defa dua etmiş ve kısaltanlar için bir defa dua etmiştir.

Umre ibadetinin tüm ayrıntılarıyla "Umre nasıl yapılır?" sorusuna cevap vermeye çalıştık. Umarım yardımcı olmuşumdur.