Emsile.Com

Fatih Camii, Emsile.com, Sarf, Nahiv, Fıkıh, Hukuk, Mantık ilimleri

Farsçada Geçmiş Zaman (14. Ders)

درس چهاردهم (Ders-i Çehârdehom)


***Dil Bilgisi***

* Zamanlar

*Geçmiş Zaman

Değişik isimler altında çeşitli mazi (geçmiş zaman) mevcut ise de, genel olarak Farsça'da iki tip geçmiş zaman vardır: Mazi-yi Mutlak ve Mazi-yi Naklî

**Mazi-yi Mutlak (Mutlak Geçmiş Zaman)

Türkçe'deki -di'li geçmiş zamanın karşılığı olan zaman sigasıdır.

Mazi-yi Mutlak, önceden de bahsi geçtiği üzere, fiilin geçmiş zaman gövdesinin (yani fiilin sonundaki ن atılarak elde edilen kökün) sonuna aşağıdaki ilgili ekin eklenmesi ile oluşturulur:

Birinci tekil şahıs: م (em) -im
İkinci tekil şahıs: ی (î) -in
Üçüncü tekil şahıs: - (Geçmiş zaman gövdesi aynı zamanda üçüncü tekil şahsa ait fiildir.)
Birinci çoğul şahıs: يم (îm) -ik
İkinci çoğul şahıs: يد (îd) -niz
Üçüncü çoğul şahıs: ند (end) -ler

Örneğin bir basit fiil olan ديدن (dîden- görmek) in bu sigada çekimi şöyledir:

AÖF Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı Nedir?AÖF Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı AÖF Uyarı Nedir? Akademik yıl sonu ve güz dönemi ile birlikte Genel Not Ortalaması 2.00 olmayan öğrenciye akademik[...]


AÖF Uyarı Nedir?

Akademik yıl sonu ve güz dönemi ile birlikte Genel Not Ortalaması 2.00 olmayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılacaktır. Böyle bir uyarı alan öğrenci, gelecek bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekiyor. Eğer bu koşulu yeterine getirmezse, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek şartıyla genel not ortalamasını minumum 2.00′ye yükseltmek mecburiyetindedir.

AÖF Dikey Geçiş için Ödenecek MiktarlarAÖF Dikey Geçiş Kayıt Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

AÖF Dikey Geçiş Kayıt İşlemlerini Yapmak için Tıklayınız

Aşağıda Açıköğretim Fakültesinin belirlediği 2018-2019 Yılına Ait Dikey Geçiş Öğretim Gideri Miktarları Verilmiştir.Güncel harç ücretlerini kayıt işlemleri kılavuzunda ilgili tarihler içerisinde öğrenebilirsiniz.

Dikey Geçiş İçin Ödenecek Dönemlik miktarın 2018-2019 öğretim yılı için 290 tl olması öngörülmüştür.


Ödeme Yöntemleri:

Aşağıda açıklanan dört yöntem dışında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir.

Farsçada İsimlerin çoğul yapılması (5. Ders)

درس پنچم (Ders-i Pençom)


***Dil Bilgisi***

* İsimlerin çoğul yapılması

a) ها (hâ) eki tekil olan kelimeye eklenerek çoğul yapılır. مداد (midâd- kurşun kalem) , مدادها (midâdhâ- kurşun kalemler) gibi.

b) Eğer kelime bir insan için kullanılmaktaysa o zaman ان (ân) ekiyle de çoğul yapılması mümkündür. Örnek زن (zen- kadın), زنان (zenân- kadınlar).

* Klasik Farsça’da çoğul yapmadaki soyut ve cansız nesnelerin çoğulu için ها (hâ) ve insanla ilgili kelimeler için ان (ân)'ı kullanmaya dair kural genellikle gözetilirken günlük konuşma dilinde bütün isimleri ها (hâ) ile çoğul yapma eğilimi göze çarpmaktadır.

c) Eğer bir isim öncesinde e sesi yer alan sessiz (ha) ه ile biterse bu sessiz (ha) ه harfı گ (g) harfine dönüştürülür ve sonra çogul eki eklenir. Örnek verecek olursak بچه (beççe- çocuk), بچگان (beççegân- çocuklar).

Farsçada Tamlamalar (34. Ders)

درس سی و چهارم (Ders-i Sî u Çeharom)***Dil Bilgisi***

* Tamlamalar (ترکیب اضافی)

** Yapıları Bakımından İsim Tamlaması - ترکیب اضافی

1- Ters çevrilmiş Tamlama

Türkçe'dekinin (Okulun kapısı, okulun tamlayan kapısı tamlanan) tersine normalde Farsça'da (صدای مادر seda-yi mâder, annenin sesi) tamlanan (صدای) önde, tamlayan (مادر) ise sonda yer alır. Ancak bazı durumlarda tamlayan önce gelir ve tamlama esresi de ortadan kalkar.

Örnek: پزشکِ چشم (pizişk-i çeşm) yerine چشم پزشک (çeşm-pizişk, göz doktoru)
برگِ گل (berg-i gul) yerine گلبرگ (gul-berg, gül/çiçek yaprağı)

2- Kesik Tamlama

Kelimeleri birbirine bağlayan tamlama esresinin kaldırılığı kelimelerin yerlerini değiştirilmediği tamlamadır. Bu tür tamlamalar genellikle birleşik isim olarak kullanılır.

Örnek: صاحبِ خانه (sâhib-i hâne) yerine صاحب خانه (sâhibhâne, ev sahibi)
مادرِ زن (mâder-i zen) yerine مادر زن(mâderzen, kaynana)


3- را lı Tamlama

AÖF Kredili Sistemde Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?AÖF Sınav Sonuçları için Tıklayınız

Aöf kredili sistemde not ortalaması nasıl hesaplanır, Aöf kredili sistem not hesaplama excel tablosu indir, aöf kredili sistem not ortalaması hesaplaması yap, aöf kredili sistem not hesaplama, aöf kredili sistemde sınıf geçme sistemi ve detaylar, aöf kredili sistem ortalama hesaplaması, aöf kredili sistem harf notu, kredili sistem not ortalaması hesaplama ilgili haberimiz..

Kredili sistem not sistemi çizelgesi ve hesaplama programı. Aöf kredili sistem not puan hesaplama, ortalama ve çan eğrisi hakkında bilgiler.

Farsçada Fiil (11. Ders)

درس يازدهم (Ders-i Yâzdehom)

***Dil Bilgisi***

* Fiil

**Farsça’da fiiller sonu دن (-den) ile biten ve sonu تن (-ten) ile biten iki tür masdardan birine sahiptir. Örneğin ديدن (dî-den) gör-mek ve رفتن (ref-ten) gitmek gibi.

**Bütün fiil çekimleri masdarlardan elde edilen iki kök esas alınarak yapılır:

1) Geçmiş zaman gövdesi (mâzî kökü)

2) Geniş zaman gövdesi (hal kökü)

**Geçmiş zaman gövdesi, masdarın sonundaki ن (nun) harfinin atılması ile elde edilir. Elde edilen bu kök, aynı zamanda o fiilinin –di’li geçmiş zamanının üçüncü tekil şahsıdır. Örneğin رفتن (reften) gitmek >رفت (reft) gitti ve بودن (bûden)* -...olmak > بود (bûd) ...oldu.

**Geniş zaman gövdesinin bulunması kurallara tabii olup bu kuralların da pek çok istisnaları mevcuttur. Fiillerin geniş zaman gövdeleri aynı zamanda o fiillerin emir kipinin ikinci tekil şahıslarıdır. Örneğin ديدن (dîden) görmek بين (bîn) gör

AÖL Alan Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılıyor?Alan Değiştirme İşlemi 
 
1BİLGİ DÜZENLEME menüsü altındaki Alan Bölüm Değiştirme seçeneğini işaretleyiniz
 
2.Geçmek istediğiniz alanı seçiniz. 
 
3.Kaydet butonuna basınız. 
 
Not: Alanı “Alan yok” seçili olanlar alan değişikliği yapamazlar. 

AÖL Öğrenci Girişi için Tıklayınız

AÖL Mezuniyet Kredisi Düşecek mi?Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet kredisi düşer mi? Bazı dersler kaldırılabilir mi? Açık Öğretim Lisesi genel orta öğretim müfredatını uygulayan bir kurumdur. Yani genel liselerde var olan dersler Açık Öğretim Lisesinde de vardır. Genel liselerde ortak (zorunlu) olan ders Açık Öğretim Lisesinde de zorunludur.

AÖF'de Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılıyor?Askerlik Durum Beyanı

Erkek öğrenciler durumlarına göre TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF seçeneklerinden birini internetten başvuru adımlarında seçeceklerdir.

TECİLLİ: Erkek adaylardan hâlen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Tecilli“yi seçeceklerdir.

YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaptı“yı seçeceklerdir.

YAPIYOR: Hâlen asker olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yapıyor“u seçeceklerdir.

YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1974 ve öncesi (1974, 1973, …) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaş Sınırını Aşmış“ı seçeceklerdir.

Farsçada Geniş Zaman (16. Ders)

درس شانزدهم (Ders-i Şânzdehom)

***Dil Bilgisi***

*Geniş Zaman

Fiilin geniş zaman gövdesinin sonuna şahıs çekim ekleri (ند,يد ,يم ,د ,ی ,م- em, î, ed, îm, îd, end) getirilerek elde edilen bu zaman Klasik Farsça’da yaygın olarak kullanılır. Modern Farsça’da sadece şiirde kullanım alanı bulur. Günümüz Farsçasında ise bu zamanı ifade etmek için şimdiki zaman sigası kullanılır.

Örnek: ديدن (dîden- görmek) fiilinin geniş zaman kökü بين (bîn) dir ve buna göre bu fiilin çekimi şöyle olur:

بينم (bînem) görürüm
بينی (bînî) görürsün
بيند (bîned) görür هنر آموزچه هنرمندهر جا رود قدر بيند (Hüner âmuz çi hünermend her câ reved gadr bîned- Sanat öğren, zira sanatkâr gittiği her yerde takdir görür.)
بينيم (bînîm) görürüz
بينيد (bînîd) görürsünüz
بينند (bînend) görürler


Bu siganın olumsuz çekimi, olumsuzluk bildiren ن (ne) harfinin olumlu fiilinin başına ekleyerek elde edilir.

Abdullah bin Atîk

Abdullah b. Atîk el-Ensârî (ö. 12/633)

Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahâbî.

Medineli olduğu için el-Ensârî nisbesiyle anılan Abdullah, Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı’ndan itibaren bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında meydana gelen Yemâme Savaşı’nda şehid oldu.

AÖL Öğrenci Girişi Ders Seçme Nasıl Yapılır?AÖL Giriş Ders Seçme İşlemi için Buraya Tıklayınız

AÖL Öğrenci Girişi Ders Seçme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Öğrencilerin ders seçebilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem ilgili bankalara kayıt ücretini yatırdıktan sonra dekontuyla birlikte, görevlendirilen okul müdürlükleri ya da Halk Eğitim Merkezine gidip, dekontu işletmesi gerekmektedir. Bu işlem yapıldıktan sonra, öğrenci o döneme ait almak istediği dersleri seçebilir, sınavlara girebilir, eğer isterse alanını değiştirebilir.

1. ÖĞRENCİ GİRİŞİ butonuna tıklayınız.

Açık Lise e-Sınavları Ne Zaman Başlıyor?Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, tüm öğrenciler tablet sahibi olduğunda, ders sınavlarının tablet aracığıyla güvenli şekilde yapılacağını bildirdi.

Kurt, Başkent Öğretmenevi'nde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "e-sınav"lara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakanlık olarak, teknolojik değişimi yakalamak için etkili ve kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerler Sınavı'nı (MTSK) Haziran 2011'den beri Ankara'da tek merkezde, e-sınav olarak yaptıklarını anlatan Kurt, artık başkentte 3 e-sınav merkezi bulunduğunu söyledi.

Genel İşletme Ara Sınav Deneme SorularıAÖF Çıkmış Soruları İndirmek için Tıklayınız

AÖF genel işletme ara sınav soruları deneme testi. Açıköğretim 1.sınıf genel işletme ara sınav deneme soruları ve cevapları testini çözebilirsiniz. Aöf sınav soruları kapsamında sizlere yardımcı olacak bir kaynaktır. Aöf çıkmış sorular benzeridir.

Genel İşletme Ara Sınav Deneme Soruları

1-) Değişik iş kollarından en az beş sendikanın bir araya gelmesiyle meydana getirilen tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşlara ne ad verilir?

A) Federasyon
B) Toplu sendika
C) Konfederasyon
D) Birlik
E) Meslek sendikası